Zaplanuj promocję eventu z AdStore

Voucher obejmuje*:

Godzinną sesję consultingową dotyczącą aspektów
biznesowo-strategiczno-reklamowych wybranego wydarzenia

Zaprojektowanie strategii promocji online wybranego wydarzenia
(eventu, konferencji prasowej, spotkania autorskiego itp.)

W trakcie godzinnej sesji consultingowej:
- Zadamy setki pytań
- Określimy grupę docelową działań promocyjnych
- Ustalimy cele kampanii promocyjnej
- Przeanalizujemy sposoby dotarcia do grupy docelowej
- Opowiemy o narzędziach, z których warto skorzystać
- Ustalimy termin przesłania strategii promocji online wydarzenia
W ramach strategii promocji online wybranego wydarzenia:
- Przygotujemy plan dotarcia do grupy docelowej
- Przygotujemy listę rekomendowanych narzędzi marketingu online
- Przygotujemy media plan działań z budżetem i estymacją wyników kampanii

*Usługi są bezpłatne. Nie podlegają wymianie na inne świadczenia. Voucher jest ważny do 31.08.2018.

Back to top